ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดฯ
ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

สารสนเทศทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

 
โดย .... ทีมงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม.5